parallax background

KALİTE POLİTİKAMIZ


Misyonumuz

Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasında en önemli etkenlerin başında eğitim ile bilişimin geldiğine inanıyoruz. Bu nedenle Siber Güvenlik ve Sistem Yönetimi alanlarında yerli ve milli ürünler üreten bir firma olmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Vizyonumuz

Deneyimli dinamik ve yenilikçi kadrolarımız ile sürekli kendimizi yenileyerek, sektörde ki son gelişmeleri takip eden Dünya standartlarında uygulamalar ve ürünler geliştiren bir Siber Güvenlik AR-GE firması olmak.
parallax background

Kalite ve Müşteri Memnuniyeti Sistemi Politikamız

• Kalite sistem sürekliliği ve iyileştirmeleri ile ilgili çalışmaları planlayıp uygulayarak, kurumsal bir firma olma yolundaki çalışmaların sürekliliğini sağlamak, bunun için gerekli kaynak ve bütçe planlamasını yapmak,
• Uygulama geliştirme teknolojilerimizi ve araştırmalarımızı güncel tutmak, bünyesinde, yeni gelişen teknolojileri takip eden, yaptığı işin gerektirdiği eğitimleri almış yetenekli ve özgüveni yüksek personelin, KURULUŞ mensubu olmaktan onur duyarak çalıştığı bir kurum olmak,
• Mevzuat, yönetmelik ve şartnamelere uygun, müşteri isteklerini, kalite, güvenilirlik, maliyet ve zaman yönünden en iyi seviyede karşılayacak ürünler geliştirmek ve bu sayede müşteri memnuniyetini sürekli kılarak rekabet gücümüzü artırmak temel politikamızdır.

Bilgi Güvenliği Politikamız

• Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak
• Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleyeceği çerçeveyi tanımlamak.
• Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak
• Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak.
• Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.
• Firma itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak.
• Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekliliği sağlayarak iyileştirmeler yapmak
• Tehditlerin varlıklar üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak.
• Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak.
• Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek
• Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.