MedsEN Bir kurum tarafından üretilen, kullanılan ve yönetilen verilere ait üst verilerin (metadata), belirlenen standartlara uygun şekilde tanımlanmasını ve yönetilmesini ve merkezi olarak erişilebilmesini sağlar. Veri sahipliğinin, sorumlularının ve kullanıcılarının bilinmesini sağlayarak kurumsal hafızanın kişilerden bağımsız olarak yönetilebilmesi için çok önemli bir rol oynar. Kurumlar arası entegrasyon çalışmalarında terminoloji birliği sağladığından birlikte çalışıla bilirlik için olmazsa olmaz bir kaynak görevi üstlenmektedir.

Kurumsal Veri Sözlüğü Nedir?

• Paydaşların sistem ile nasıl bir etkileşim kuracağını anlamalarını sağlar, ayrıca kurumun verilerinin kurum içi sahiplerini/sorumlularını tutar.

• Barındırdığı tanımlar ile kurumun kurumsal hafızasını net ve açık bir şekilde ortaya koyar ve herkes için erişilebilir kılar.

• Kurumun verilerinin uluslararası standartlara uygun bir şekilde tarif edilmesi sayesinde bilgi paylaşımı veya entegrasyon sırasında yaşanan sıkıntıları minimize eder ve kurum içi ve dışında terminoloji birliği sağlar.

• Kurum içinde tutarsız veya tekrar eden verilerin oluşmasını engeller böylece sistemlerin yönetilebilir kalmasını sağlar.

• Yazılım geliştirilirken sıkça başvurulur. Tanımlı, standartlaştırılmış ve birbirleri ile ilişkilendirilmiş veri tipleri sayesinde yazılım analizi, tasarımı, geliştirimi ve test sürecini kolaylaştırır. Yazılımın hızlı, sağlam ve kaliteli bir şekilde yapılabilmesini sağlar.

• Veri analizi için yapılacak raporlamalar ve sorgulamalar için güçlü bir altyapı oluşturur ve sağladığı tanımlamalar ile yapılacak raporlamaların ve sorgulamaların kolay ve hızlı bir şekilde hazırlanmasını sağlar.parallax backgroundVeri Sözlüğü, verinin anlamını, diğer veriler ile ilişkisini, kaynağını, kullanımını ve biçimini tarif eden tanımlamalar topluluğudur. Verinin kendisini tutmaz, verinin niteliklerini ve özelliklerini tanımlar. İhtiyaca göre belli bir alana özgü veya genel kullanım alanları mevcuttur.